Dichtbij en met het hart op de goede plek.

Mondzorg van zorgafhankelijke mensen is wie wij zijn. Liefde en aandacht zijn voor ons daarin de belangrijkste bouwstenen. Daarbij ontlasten wij de zorginstellingen van A tot Z op het gebied van mondzorg, planning, beleid, kwaliteit, communicatie en opleidingen. Zonder de identiteit en zorgvisie van de zorginstelling uit het oog te verliezen. Dat is onze meerwaarde.

Meer weten over hoe wij te werk gaan?

Samen werken aan het welzijn
van bijzondere mensen

Wij verzorgen de mondzorg van zorgafhankelijke mensen op de locaties van onze zorginstellingpartners. Denk bijvoorbeeld aan senioren, mensen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Natuurlijk is niet iedereen geschikt om dit type zorg te geven. Mensen in de zorg hoeven wij dat meestal niet uit te leggen. Onze eigen tandartsen, mondhygiënistes, tandprothetici en preventieassistenten hebben juist wel deze bijzondere affiniteit in huis.

Goede en passende mondzorg gaat wat ons betreft altijd in nauwe samenwerking met de zorg, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, de betrokken familieleden en contactpersonen. Zo vergroten we samen het welzijn van mensen in alle levensfases.

En wij doen nog veel meer om een goede mondzorg binnen de zorginstelling te realiseren. Onze mondzorg consulenten helpen, adviseren en begeleiden onze zorginstellingpartners met het organiseren van een goede en professionele mondzorg. Een mondzorg die voldoet aan alle actuele eisen van de IGJ en huidige mondzorg richtlijnen. Met oog voor het welzijn van het individu én de identiteit van de zorginstelling.  Dat is onze meerwaarde.

Waarom een zorginstelling mondzorg organiseert?

Als zorginstelling draagt u letterlijk en figuurlijk de zorg voor uw bewoners en cliënten. De best mogelijke zorg. Ondertussen wordt uw zorginstelling geconfronteerd met uitdagende en lastige omstandigheden. Denk aan capaciteitsproblemen voortkomend uit verloop, ziekteverzuim of simpelweg een tekort aan goede mensen. Maar ook financiële beperkingen en een steeds strenger regime van voorwaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving maakt het niet makkelijker. En waarbij in het verleden in deze hectiek nog over de mondzorg werd heen gekeken, maakt zij vandaag de dag steeds vaker onderdeel uit van een goed georganiseerde zorg.

Want de impact van de mondzorg op het welzijn van kwetsbare mensen is inmiddels evident. Relaties met dementie, diabetes en hart- en vaatziekten zijn veelvuldig aangetoond. Er valt echter nog veel te winnen op de benodigde mondzorgkennis, de dagelijkse vaardigheden en de slimme manier van organiseren. Kortom, het zo organiseren dat naast de bewoners ook de zorginstelling geholpen is. De vraag is niet meer waarom maar vooral hoe? En daar geven wij u graag het goede antwoord op.

Mondzorg in de eigen vertrouwde omgeving

98% van onze tandheelkundige behandelingen vinden plaats in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënten. Daar voelen zij zich het meest op hun gemak. Net als ons vaste team van behandelaars.

Mondzorgconsulenten die helpen organiseren

Onze mondzorgconsulenten helpen de zorginstellingen de mondzorg goed en slim organiseren. Zij reiken aan en geven tips. Van het beleid tot de dagelijkse zorg. En alles daartussen.

De Mondzorg Academy voor zorgprofessionals

De Mondzorg Academy versterkt de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals in de praktijk. Met klinische lessen, e-learnings en coaching on the job. Zo brengen én houden we de mondzorg op orde.

Waarom Pro-Da?

Eigenlijk weten we niet waarom u voor ons moet kiezen. Wij kennen u namelijk nog niet. Waarom onze bestaande zorginstellingpartners graag met ons werken, dat kunnen wij u wel vertellen. 

Het draait voor ons om oprechte aandacht voor mensen, liefde voor het vak en meer betekenen voor de zorg en de zorginstellingen.

Wij behandelen uw bewoners zoals wij willen dat onze eigen ouders behandeld worden. Dat is onze eigen norm.

Warm contact met de cliënt, de contactpersoon en met de zorg. Daar maken we samen het echte verschil.

Dat is onze specialiteit.

Positief effect op het brein

Slechte mondzorg heeft gevolgen voor de algehele gezondheid. Door ontstekingen kunnen andere chronische ziektebeelden verslechteren. Een ander belangrijk punt is het verliezen van de kauwfunctie. Door een slecht gebit en pijn wordt kauwen moeilijker en dat heeft de nodige gevolgen. Bij kauwen gaat de hartfrequentie iets omhoog en daarmee ook de doorbloeding in het grootste bloedvat van het brein. Nu vindt een groot percentage van de herseninfarcten plaats in het gebied rondom dat bloedvat, een goede doorbloeding daar is dus heel belangrijk. Op basis van literatuurstudies zie je veel relaties en uit dierstudies blijkt dat kauwen actief bijdraagt aan behoud en herstel van geheugenfuncties.

Prof. Dr. Erik J.A. Scherder & Dr. Roxanne A.F. Weijenberg

Een passend mondzorgprogramma in uw zorginstelling

Kent u een zorginstelling die nog geen passende mondzorg biedt? Of is uw zorginstelling geïnteresseerd in deelname aan ons mondzorgprogramma? 

Maak dan direct een afspraak voor een persoonlijke toelichting op uw locatie!

Onze behandelaars zijn aangesloten bij de voor hen relevante mondzorgorganen:

Wij werken graag samen: