Algemene voorwaarden

Pro-Da Mondzorg B.V. , Pro-Da Excellent B.V. en Pro-Da Tandprothetische praktijk B.V. ((bemiddeling in) mondzorg, tandprothetiek en tandtechnische werkstukken)

Eimerssingel-West 41
6832 EW Arnhem

Hierna te noemen: Pro-Da Inschrijfnummers K.v.K: 57624593 en 52160165

Klacht?
Ondanks de inzet van onze behandelaren en collega’s kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij Pro-Da Mondzorg of via email: mondzorg@pro-da.nl. Onze klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op. 

Geschil?
Als u er ondanks het contact met onze klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Zorg Algemeen. 
www.degeschillencommissie.nl