Algemene voorwaarden

Pro-Da Mondzorg B.V. , Pro-Da Excellent B.V. en Pro-Da Tandprothetische praktijk B.V. ((bemiddeling in) mondzorg, tandprothetiek en tandtechnische werkstukken)

Industrieweg Oost 19
6662 NE Elst

Hierna te noemen: Pro-Da Groep

Klacht?
Ondanks de inzet van onze behandelaren en collega’s kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij Pro-Da Mondzorg of via email: mondzorg@pro-da.nl. Onze klachtenfunctionaris neemt dan contact op. 

Geschil?
Als u het contact met onze klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Zorg Algemeen. 
www.degeschillencommissie.nl