Dichtbij en met het hart op de goede plek

Ons doel is kwetsbare mensen voorzien van mondzorg zoals wij die ook graag zouden zien voor onze eigen ouders. Met aandacht voor de mens en met het hart op de goede plek. Zo simpel is het.

Voor steeds meer mensen op hoge leeftijd, met dementie of andere aandoeningen is het bezoeken van de tandarts vaak lastig. Toch is een pijnvrije en gezonde mond van groot belang voor ons dagelijks gevoel van welzijn. Dat geldt voor gezonde mensen en zeker voor kwetsbare mensen. Daarom besloten wij ruim 10 jaar geleden ons speciaal te richten op deze groep bijzondere mensen die vaak vergeten werd. Inmiddels werken wij met ruim 60 fijne collega’s samen aan een betere mondzorg voor kwetsbare mensen en helpen wij ieder jaar meer mensen dan het jaar ervoor.

Mondzorg in de eigen vertrouwde omgeving

Hoewel wij onszelf niet bijzonder vinden, horen wij dat wel vaak terug van anderen. Wij verzorgen immers de mond in de woonomgeving van onze cliënten in plaats van dat cliënten op bezoek komen in onze werkomgeving zoals gebruikelijk bij de reguliere tandartspraktijk.

Onze behandelaars zijn gespecialiseerd in het behandelen van zorgafhankelijke mensen op locatie. Daarvoor hebben wij alle tandheelkundige disciplines onder een dak. Van dat gemak, die expertise, flexibiliteit en snelheid profiteert onze cliënt ook. Een kapotte prothese? Wij halen hem op. Binnen een dag is deze weer gerepareerd en terug in de betreffende mond. Een pijnlijke tand of kies? Onze tandarts komt zo snel mogelijk langs om dit verhelpen. Een gingivitis traject nodig? Morgen kunnen we starten indien nodig. 

Toch begint alles natuurlijk met het werken volgens een helder plan en een duidelijke aanpak. Preventie en dagelijkse mondzorg zijn daarin belangrijke pijlers om het voor onze cliënten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Niemand gaat immers voor zijn plezier naar de tandarts. Hieronder vindt u meer informatie over de belangrijkste aspecten in onze service.

Samen met de zorg en de contactpersoon

Wat ons betreft gaat goede en passende mondzorg in nauwe samenwerking met de dagelijkse zorg en de betrokken geneeskundigen, de betrokken familieleden en contactpersoon.

Naast het behandelen van de cliënt, steken wij veel tijd en aandacht in het realiseren van goede mondzorg binnen de zorginstelling. Dat varieert van coaching-on-the-job tot e-learnings en klinische lessen voor verzorgenden. Want goede dagelijkse mondzorg maakt echt het verschil. Zo werken wij samen aan een beter welzijn van onze cliënten.

Preventieve aanpak en volgens plan

De uitgangspunten van onze aanpak zijn helder: pijnvrij zijn, goed kunnen eten en behandelen met een preventief karakter. De preventieve aanpak richt zich op het voorkomen van ziekten en afwijkingen aan het gebit en omliggende weefsels zoals het tandvlees, de lippen, het gehemelte en de tong. We kennen daarbij drie categorieën binnen de preventie. Primaire preventie is gericht op het voorkomen. Secundaire preventie is gericht op vroeg ingrijpen om erger te voorkomen. Tertiaire preventie gaat het om de schade beperken.

Zeker als cliënten door bijvoorbeeld medicijngebruik extra risico’s lopen op aandoeningen in de mond, is preventie en doordacht behandelen cruciaal. Daarom inventariseren onze tandartsen, tandprothetici en mondhygiënisten de situatie van de cliënt en brengen de risico’s in kaart. Ook bij een controle kijken wij niet alleen naar de tanden en kiezen.

De behandelingen op locatie

Binnen de bestaande (hygiëne) protocollen zijn vrijwel alle tandheelkundige behandelingen op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk. Daar ligt dan ook onze ervaring en deskundigheid. De door ons gebruikte instrumenten en apparatuur zijn speciaal geschikt voor mondzorg op locatie. Ook de röntgenopnamen verzorgen wij op een veilige manier op locatie met speciale apparatuur en alleen volgens het Alara-principe (zo min mogelijk als redelijkerwijs haalbaar is).

Tandprotheses aanmeten of aanpassen verzorgen wij uiteraard ook op locatie waardoor de belasting voor de client, zorg en familie verwaarloosbaar is. In het geval van het plaatsen van implantaten en kaakchirurgie verwijzen wij door naar de specialist. Doordat wij werken met vaste behandelteams leren onze behandelaren, onze cliënten en de betrokken zorg en contactpersonen elkaar goed kennen. Goed contact, zorgvuldigheid en maatwerk in benadering van de cliënt is op die manier verzekerd.

24/7 bereikbaar & 24 uurs reparatieservice

Hoewel wij preventief werken, komt spoed soms voor. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar. Indien noodzakelijk gaat één van onze behandelaars naar de cliënt nadat wij telefonisch de te nemen stappen hebben besproken met bijvoorbeeld de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde.

Minder spoed maar wel onhandig, is een beschadigde tandprothese. Onze 24-uurs reparatieservice haalt in dat geval de tandprothese bij de cliënt op, onze tandtechnici voeren de reparatie uit in ons eigen lab en onze service brengt de tandprothese weer retour. Afhankelijk van het tijdstip nog op dezelfde dag of uiterlijk de ochtend erna. Op deze manier blijft het ongemak van een beschadigd gebit zo beperkt mogelijk.

Zo werkt het

Uiteraard begint alles met een aanmelding om vervolgens de intake & nulmeting te plannen. Gemiddeld vindt dit binnen 2 tot 3 weken plaats. Ruim binnen de richtlijn van 6 weken. 

Op basis van de intake & nulmeting stellen we het behandelplan (voor de cliënt) en het mondzorgplan op (voor de zorg). Hieronder in vogelvlucht de stappen:

brushing elderly persons teeth
 • Aanmelding

  Aanmelding vindt plaats via de zorginstellingen plaats of via het online aanmeldformulier. Klik voor online aanmelding op het handshake-icoon of klik in het menu op 'aanmelden'.

 • Intake & Nulmeting

  Bij iedere nieuwe cliënt verzorgen wij de intake & nulmeting in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Belangrijk bij de intake zijn onder andere de zorgdossiers en de input van bijvoorbeeld de Specialist Ouderengeneeskunde en betrokken familie of contactpersoon. Zo komen wij tot een volledig beeld. Gelijktijdig voeren wij de nulmeting van de mond uit, stellen het behandelplan op en leggen dit vast in de systemen.

 • Behandelplan en mondzorgplan

  Op basis van de intake en de nulmeting stellen wij het behandelplan op. Hierin beschrijven wij de specifieke mondzorg voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de uit te voeren behandelingen, controle frequentie of potentiële problemen die wij willen monitoren. In sommige gevallen zijn we liever terughoudend met behandelen wanneer dit niet direct noodzakelijk is en bijvoorbeeld niet goed past in de levensfase. Belangrijk blijft dat cliënten pijnvrij zijn en goed kunnen eten. De benodigde dagelijkse mondzorg leggen we vast in het mondzorgplan voor de dagelijkse zorg en delen dit actief met de zorginstelling.

 • Controle & Behandeling

  Elke 3 tot 6 maanden (afhankelijk van de mond- en persoonlijke situatie) komt de tandarts, tandprotheticus of mondhygiëniste langs voor een periodieke controle. In het geval dat de cliënt is geïndiceerd met WLZ- Verblijf met Behandeling en eigen tanden heeft, controleren wij in principe vier keer per jaar. Deze clienten behoeven frequente aandacht om tot voldoende mondgezondheid te komen, zeker omdat preventie extra belangrijk is bij deze doelgroep. Specifieke behandeling vindt plaats op basis van de aandoening of het probleem en is uiteraard maatwerk. Ook hiervan vindt 98% van de behandelingen in de eigen omgeving plaats. In een enkel geval verwijzen wij door naar de kaakchirurg.

 • Rapportage voor cliënt en zorg

  Natuurlijk rapporteren wij onze bevindingen, het behandelplan en de behandelingen in het zorgdossier van onze cliënt. Bij de meeste zorginstellingpartners werken wij direct in het Elektronisch Cliënten Dossier. Is dat niet mogelijk, dan sturen wij via 'veilig mailen' de betreffende informatie naar de cliënt (of contactpersoon) en de zorginstelling ter verwerking. Na ieder bezoek vindt er rapportage plaats.

 • Spoedzorg en Reparatieservice

  Hoewel wij preventief werken, komt spoed soms voor. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar. Indien noodzakelijk gaat één van onze behandelaars naar de cliënt nadat wij telefonisch de te nemen stappen hebben besproken met de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde. In het geval van een beschadigde tandprothese haalt onze 24-uurs reparatieservice de tandprothese bij de client op, onze tandtechnici voeren de reparatie uit in ons eigen lab en onze service brengt de tandprothese weer retour. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelden nog op dezelfde dag of uiterlijk de ochtend erna. Zo blijven de ongemakken voor onze cliënten tot een minimum beperkt.

Heeft u aanvullende vragen, bel of mail ons gerust. Ons servicebureau beantwoordt uw vragen graag!
superkitina rCT928GIboM unsplash scaled
Michel van Enkevort
Manager Kwaliteit & Relaties

Onze behandelaars zijn aangesloten bij de voor hen relevante mondzorgorganen: