Van Mondzorgbeleid tot Tandenpoetsen

Zorginstellingen helpen met organiseren van een goede en doeltreffende mondzorg is onze meerwaarde. Dat start bij het mondzorgbeleid en eindigt bij het dagelijks onderhouden van de mondgezondheid. Wij trekken daarin graag samen op met onze zorginstellingpartners. Er is immers zoveel meer mogelijk om het werk van de betrokken zorg te verlichten en tegelijkertijd ook de dagelijkse mondzorg te verbeteren. Natuurlijk verliezen wij onze basis niet uit het oog: het verzorgen van tandheelkundige behandelingen in de vertrouwde omgeving van kwetsbare mensen. Lees meer over onze werkwijze óf maak direct een afspraak!

Mondzorg verlenen is één ding.
Het organiseren is een heel ander ding.

Zo pakken wij het aan.

1. Vanuit de zorgvisie van de zorginstelling

Iedere zorginstelling heeft zijn eigen identiteit, cultuur en zorgvisie. Dat is ons vertrekpunt bij het verzorgen van de mond door ons vaste team van behandelaars en bij de begeleiding van zorginstellingen door onze mondzorg consulenten.

Zij reiken aan, signaleren, adviseren, begeleiden en assisteren de zorginstelling. Daarbij houden wij de vereisten van het IGJ en de richtlijn Mondzorg voor zorg-afhankelijke ouderen altijd in beeld.

2. In stappen naar betere mondzorg

Goede mondzorg organiseren lijkt op het behandelen van onze cliënten. Eerst elkaar leren kennen,  dan kijken naar de situatie, de behoeften en de wensen. Daarna volgt het plan van aanpak en lossen we samen alvast alles op wat urgent is.

Alles wat belangrijk en nodig is, doen we stap voor stap en in nauw overleg met de zorg. Met als gevolg, een warm hart voor mondzorg en begrip van de invloed op het welzijn van de bewoner. 

3. De zorg is mondzorg-proof

Vrijwel niemand binnen een zorginstelling heeft het kennisniveau van een tandarts of mondhygiëniste nodig. Vaak is een goede basiskennis voldoende, soms is meer specifieke kennis noodzakelijk. Van belang is dat wij samen kijken hoe de zorginstelling mondzorg wil organiseren, wie welke rol invult en welke kennis en vaardigheden dit vraagt. Wij delen daarin graag onze ervaringen met u. 

De Pro-Da Mondzorg Academy traint de zorg tot het benodigde niveau. Via e-learnings tot aan de waardevolle klinische lessen en maatwerk coaching on the job.

4. Direct verwerkt in het ECD

Actuele en exacte informatie is van levensbelang. Daarom koppelen wij altijd schriftelijk en mondeling terug naar bewoner, 1e contactpersoon en de zorg. In 80% van de zorginstellingen werken wij direct in het ECD. Zo ontlasten wij de zorg en is actuele informatie altijd beschikbaar. Zowel voor de zorg als voor de SOG. En natuurlijk ook voor onze behandelaars. 

Wij zijn onder meer bekend met ONS, Pluriform, Ysis en Cura. Graag overleggen wij over de exacte wensen en behoeften. Vanzelfsprekend werken wij volledig AVG-proof. Van inschrijving tot en met verslaglegging.

5. Met heldere managementinformatie

Data over behandelingen hebben wij in massa voorhanden. De kunst is een helder en relevant inzicht te creëren en dat doen wij voor u.

Wij volgen en meten alle aspecten die een duidelijk inzicht geven in de stand van zaken en de kwaliteit van de mondzorg binnen een zorginstelling.

6. Transparante communicatie naar bewoners en contactpersonen

De uitleg van onze werkwijze aan de zorg en betrokken zorgmanagers is het begin. Andersom delen wij de zorgvisie van de zorginstelling met ons  behandelteam. Wij leveren alle materialen aan om helder, eenduidig en transparant te communiceren, al bij de intake van de bewoner. Die informatie maakt duidelijk waarom deelname aan ons mondzorgprogramma verstandig en raadzaam is.

7. Alle tandheelkundige behandelingen in huis

In principe zijn alle tandheelkundige behandelingen mogelijk op locatie binnen de bestaande (hygiëne) protocollen. Uitgezonderd implantologie. Wij werken per zorginstelling met een vast behandelteam. Dat team bestaat uit een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus en KPT-er. Zij zijn gespecialiseerd in de doelgroep. 

Onze instrumenten en apparatuur zijn speciaal ingericht voor gebruik op locatie. Daarnaast werken wij op basis van de KICK-protocollen van Vilans. 

Alle door ons geplaatste tandprotheses zijn door onze eigen tandtechnici in het eigen laboratorium gefabriceerd. Echt ‘made in Holland’ dus. Zo weten wij zeker dat de gebruikte materialen daadwerkelijk CE-goedgekeurd zijn en de kwaliteit en pasvorm het beste is.

8. 24/7 bereikbaar & 24-uurs reparatieservice

Hoewel wij preventief werken, komt spoed soms voor. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar. Indien nodig komt een van onze behandelaren langs nadat wij telefonisch de te nemen stappen hebben besproken met de dienstdoende Specialist Ouderen Geneeskunde of Verpleeghuisarts.

Soms raakt ook wel eens een tandprothese beschadigd. Onze 24-uurs reparatieservice haalt de tandprothese op, onze tandtechnici voeren in ons eigen lab de reparatie uit en onze service brengt de tandprothese weer retour. Afhankelijk van het tijdstip dezelfde dag, of de ochtend erna.

Zo heeft de client zo kort mogelijk last van ongemakken aan het gebit.

Ook goed om te weten!

Wij rekenen de zorginstellingen geen kosten voor het behandelen op locatie en werken volledig volgens de NZA-tarieven.

Zorg moet er zijn voor iedereen. Daarom accepteren wij wél alle typen verzekerden binnen zorginstellingen.

Onze mondzorgconsulenten met ‘fair use policy’ zijn kosteloos inzetbaar door zorginstelling-partners.

Ook binnen uw zorginstelling gebruik maken van onze service?

Maak direct een afspraak om uw situatie en behoeften in kaart te brengen en ontvang vervolgens binnen 48 uur een voorstel op maat.

Onze behandelaars zijn aangesloten bij de voor hen relevante mondzorgorganen: